about us

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec sp. j. z siedzibą w Końskich przy ul. Klonowej 9 jest spółką jawną powstałą w 1991 roku, opartą na bogatym doświadczeniu zawodowym założycieli firmy.
Spółka działa na podstawie wpisu do KRS (KRS nr 0000709308).
Osobami kompetentnymi do reprezentowania i składania zobowiązań są właściciele Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec.