O nas

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec z siedzibą w Końskich ul. Klonowa 9 jest spółką jawną powstałą w 1991 roku, opartą na bogatym doświadczeniu zawodowym założycieli firmy.

Firma jest spółką cywilną, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta i Gminy Końskie pod nr 716 i 6756.

Osobami kompetentnymi do reprezentowania i składania zobowiązań są właściciele Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec.

Posiadamy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych, budownictwa powszechnego. Dysponujemy także uprawnieniami w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i sieci oraz do sporządzanie projektów sieci i instalacji elektrycznych, a także kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii, instalacji urządzeń liniowych jak również do prac pod napięciem.

Spółka dysponuje pełną gamę urządzeń elektroinstalacyjnych, środków transportu niezbędnych do sprawnego i fachowego wykonywania robót. Materiały, które preferujemy przy wykonywaniu robót to sprawdzone nowości w połączeniu z nowymi technologiami, które sprawiają, że marka naszych usług od lat pozostaje na niezmiennym, wysokim poziomie.

W ciągu osiemnastu lat zdobyliśmy sobie opinię firmy solidnej i kompetentnej a także firma uzyskała bogate doświadczenie oraz pełny profesjonalizm.

Jesteśmy członkami Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług ma źródło w profesjonalnym przygotowaniu jak i w bogatym doświadczeniu zawodowym.

Dzięki indywidualnemu nastawieniu do klienta i wysokiej efektywności działania, przy równoczesnym zachowaniu przystępnych cen, pozyskaliśmy wielu usatysfakcjonowanych klientów.

Kadrę pracowniczą stanowią elektrycy, monterzy z solidną praktyką nabytą na poważnych kontraktach: elektrociepłownie, budownictwo użyteczności publicznej.

Potrzeba ciągłego pogłębiania wiedzy i chęć dostosowania się do potrzeb nowoczesnego rynku usług realizowana jest przez udział w szkoleniach jak też przez kontynuację nauki w specjalnościach: sieci teleinformatyczne, informatyka oraz elektroautomatyka.