Instalacje elektryczne

Zajmujemy się wykonawstwem:

  • instalacji elektrycznych przemysłowych oraz w domowych,
  • przyłączy elektroenergetycznych,
  • instalacji odgromowych,
  • urządzeń rozdzielczych dla potrzeb energetyki, przemysłu i budownictwa,
  • stacji transformatorowych napowietrznych i kontenerowych.