Projekty elektryczne

Zajmujemy się wykonywaniem projektów w zakresie:

  • przebudów sieci niskich i średnich napięć, stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych
  • przyłączy elektroenergetycznych
  • instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych i mieszkaniowych
  • oświetlenia drogowego