• Instalacje elektryczne

  Projektujemy i wykonujemy instalacje przemysłowe oraz instalacje w domach
 • Serwis

  Świadczymy usługi konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych oraz ich naprawe
 • Koparka

  Świadczymy usługi mini koparką o szerokość łyżki 40 i 30 cm

O nas

Kim jesteśmy

about us

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec sp. j. z siedzibą w Końskich przy ul. Klonowej 9 jest spółką jawną powstałą w 1991 roku, opartą na bogatym doświadczeniu zawodowym założycieli firmy.
Spółka działa na podstawie wpisu do KRS (KRS nr 0000709308).
Osobami kompetentnymi do reprezentowania i składania zobowiązań są właściciele Magdalena Rutecka i Włodzimierz Synowiec.

Usługi

Sprawdź naszą oferte

Pomiary elektryczne

Oferujemy państwu: badanie stanu instalacji odgromowej i uziemień badanie rezystancji izolacji obwodów badanie ochrony przed porażeniem poprzez samoczynne wyłączanie badanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych badanie stanu izolacji kabli badanie stanu izolacji…

Instalacje elektryczne

Zajmujemy się wykonawstwem: instalacji elektrycznych przemysłowych oraz w domowych, przyłączy elektroenergetycznych, instalacji odgromowych, urządzeń rozdzielczych dla potrzeb energetyki, przemysłu i budownictwa, stacji transformatorowych napowietrznych i kontenerowych.

Oświetlenie uliczne

Oferujemy m.in: budowę i modernizację oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej konserwację oświetlenia (wymianę uszkodzonych źródeł światła, bezpieczników, niesprawnych urządzeń sterowniczych itp.) konserwację sygnalizacji świetlnej usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji…

Wynajem sprzętu

Oferujemy wynajem sprzętu: minikoparek podnośników koparko-ładowarek urządzeń do wykonywania przecisków pod drogami, wjazdami itp.

Budowa lini SN i NN

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem: linii energetycznych niskich i średnich napięć, napowietrznych i kablowych z zastosowaniem słupów ZN i wirowanych, stacji transformatorowych napowietrznych i wnętrzowych o różnych konfiguracjach

Projekty elektryczne

Zajmujemy się wykonywaniem projektów w zakresie: przebudów sieci niskich i średnich napięć, stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych przyłączy elektroenergetycznych instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych i mieszkaniowych oświetlenia drogowego

Ponadto oferujemy:

- Montaż i serwis agregatów prądotwórczych
- Przeciski pod drogą
- Sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrycznych

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Magra

ul. Klonowa 9

26-200 Końskie

tel. 41 372 33 21

 • O nas
 • Usługi
 • Kontakt