Realizacje

W czasie już przeszło 20 lat działalności współpracowaliśmy z wieloma firmami i instytucjami państwowymi. Wykonywaliśmy prace dla takich firm jak: MITEX SA, HYDROMEL – Końskie, MINO-SOMA, ATLANTIC, ALVAN, ZEORK S.A., Centrostal, AGRO-AN-MECH; DROMECH; PRD „DROMO”

Od wielu lat współpracujemy z samorządami lokalnymi Gminy Końskie, Stąporków, Radoszyce, Mniów, Fałków, Smyków, Drzewica, Mogielnica, jak również Przysucha.

W ciągu ostatnich lat braliśmy udział w wykonaniu następujących prac:

 

* Oświetlenie uliczne na terenie ośrodka wypoczynkowego w Sielpi

* Oświetlenie uliczne na osiedlu „Pułaskiego” w Końskich

* Przebudowa oświetlenia ulicy Leśnej w Końskich

* Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa w Końskich

* Zakład ATLANTIC – wykonanie instalacji elektrycznej i technologicznej oraz okablowania strukturalnego

* Osiedle „Słoneczne” i osiedle JANA PAWŁA II – budowa stacji transformatorowych wraz z liniami SN i NN dla potrzeb zasilania działek oraz budowa oświetlenie ulicznego

* Wykonanie linii 15kV, stacji transformatorowej i linii kablowej dla potrzeb telefonii komórkowej w miejscowości Okup Wielki, Wiosna

* Budowa linii kablowej wraz z przyłączami do budynków i oświetlenia parkowego
w Mogielnicy

* Stacja uzdatniania wody w Mokrej, Jastrzębiu, Kopaninach, Nieświniu

* Bank Spółdzielczy w Końskich – instalacje wewnętrzne

* Szkoła w Rogowie – instalacje wewnętrzne

* Hala sportowa przy SP nr 1 w Końskich – instalacje wewnętrzne

* Oddziały BIG Banku na Górnym Śląsku – instalacje wewnętrzne

* Przepompownia Ścieków Końskie – instalacje wewnętrzne

* Wykonanie instalacji elektrycznej Krytej Pływalni przy W.O.R.D i O.N. w Czarnieckiej Górze

* Budowa stacji transformatorowych:

słupowych w Tartaku w Smykowie gm. Fałków, PTK Centertel, MEBLEX Morzywół

kontenerowych dla Zakładów w Końskich przy ul. Górnej oraz AGRO AN MECH w miejscowości Młynek k/Końskich, dl Przedsiębiorstwa SELPO Warszawa Zakład w Stąporkowie oraz PIOMAR w Końskich

* Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ZEORK S.A. elektrowni wiatrowej i stacji paliw w miejscowości Królewiec

* Wykonanie instalacji zasilającej maszyny i urządzenia technologiczne w hali produkcyjnej Firmy IN-VICTO-SISTEMAS z siedzibą w Kielcach

* Instalacje elektryczne, sygnalizacji napadu i włamania, sygnalizacji pożaru w starostwie Powiatowym w Końskich

* Dużym zadaniem m.in. było wykonanie telefonicznej sieci rozdzielczej i abonenckiej w Końskich dla Osiedla Słonecznego, Izabelowa i Stadnickiej Woli.

Od wielu lat świadczymy usługi wynajmu koparki dla ZEORK S.A. oraz świadczymy usługi konserwacji instalacji elektrycznej i stacji transformatorowych dla podmiotów gospodarczych.